Copper Minerals – January 21

aikinite, azurite, buttgenbachite, chalcocite, chalcopyrite, chalcosiderite, cornwallite, grandviewite, kipushite, lemanskiite, libethenite, malachite, olivenite, paramelaconite, rouaite, shattuckite, tyrolite, and vauquelinite.

This gallery of copper minerals includes aikinite, azurite, buttgenbachite, chalcocite, chalcopyrite, chalcosiderite, cornwallite, grandviewite, kipushite, lemanskiite, libethenite, malachite, olivenite, paramelaconite, rouaite, shattuckite, tyrolite, and vauquelinite.